BLOG

O odpowiedzialnej turystyce i konkretnych działaniach w branży na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, święto, które łączy ludzi na świecie w trosce o dobro planety. To najlepsza okazja, do nagłaśniania potrzeby ochrony środowiska, lokalnych społeczności i wspierania etycznego biznesu. Właśnie te trzy wymiary tworzą zrównoważony rozwój, a zrównoważony rozwój daje nam dobrostan. W dobrostanie kreujemy dobre życia a dobre życie jest wartością, której wszyscy pragniemy dla siebie i swoich najbliższych.

Belief-driven consumers

W świecie, w którym możemy kupić wszystko, a jednocześnie nie mieć nic, wartości stają się kluczowe. Belief-driven consumers zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w naszym społeczeństwie. Co to oznacza dla biznesu? Przede wszystkim zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstw i kreacji marek. Odejście od pustego marketingu i podjęcie wyzwania prawdziwej komunikacji. Nowi konsumenci oczekują od firm czegoś więcej niż tylko dobrej jakości w przystępnej cenie. Liczy się świadomość, że wybierając usługi i produkty konkretnej marki, wspieram wartości, z którymi się identyfikuję. To już nie tylko trend, ale proces, który przez trudne wydarzenia jak pandemia COVID-19 czy aktualne niepokoje polityczne przyśpieszył i stał się po prostu ważny.

Turystyka a zrównoważony rozwój

Czy proces ten dotyczy turystyki? Oczywiście! Do niedawna, turystyka notowana była jako jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż, z jednej strony wrażliwa na zagrożenia, z drugiej nieśmiertelna, podążająca za innowacjami i przenikającą wszystkie sfery życia, tym samym wpływająca na stan bliższego i dalszego otoczenia. Światowa Organizacja Turystyczna Narodów Zjednoczonych wskazuje potrzebę optymalnego zużycia naturalnych surowców, ochronę dziedzictwa, poszanowanie lokalnych społeczności, ich religii, tradycji i kultury oraz nawołuje do budowania stabilnego rynku pracy i współpracy opartej na zasadach fair-play.

Solidarne działania mają sens

Podejmując kluczowe decyzje dotyczące realizacji wydarzenia czy podróży, niezależnie od jej charakteru, mamy realny wpływ na to, jak nasz projekt będzie oddziaływać na środowisko, społeczność i kulturę biznesową. Świadomość ta, to pierwszy krok do budowania odpowiedzialnej turystyki. Jakie kolejne, konkretne działania należy podjąć? Transport, zakwaterowanie, plan wyżywienia, lokalizacja wydarzenia, dobór atrakcji i aktywności, branding – decyzje we wszystkich tych obszarach mają znaczenie. Dla przykładu: wybór transportu, który zostawi mniejszy ślad węglowy lub dzięki świadomemu partnerowi można go zneutralizować

Decyzja o łatwo dostępnej, dobrze skomunikowanej lokalizacji wydarzenia, zmniejszy emisję CO2, ponieważ uczestnicy wykorzystają publiczne środki transportu by na dane wydarzenie dotrze

Wykorzystanie sal konferencyjnych z dostępem do dziennego światła wiąże się z mniejszym zużyciem prądu. Propozycja atrakcji i aktywności oparta na autentyczności miejsca oraz zaangażowaniu uczestnika, pozwoli mu doświadczyć wszystkimi zmysłami i zrozumieć a nie tylko zobaczy

Branding: banery, tablice, gadżety przygotowane z materiałów wtórnych, na dodatek wykonane przez lokalne firmy, zdecydowanie wzmocnią przekaz o tym, że świadomie realizujemy cele zrównoważonej turystyki. Jakie znaczenie ma decyzja o zakwaterowaniu pokażę na przykładzie hoteli Beachcomber, ponieważ cele zrównoważonego biznesu, których my uczymy się dziś, Beachcomber wdraża od około 30-tu lat.

„Piękno miejsca, buduje piękno w sercu” Beachcomber na rzecz ochrony środowiska

Beachcomber Resorts & Hotels to renomowana grupa 8 hoteli zlokalizowanych przy najpiękniejszych plażach wyspy Mauritius. Od wczesnych lat 80-tych we wszystkich hotelach grupy zainwestowano w oczyszczalnie ścieków i doskonalenie procesu odsalania wody. Beachcomber stał się pierwszą grupą na Mauritiusie, która wdrożyła takie oczyszczalnie. Obecnie prawie 100% nawadniania bujnych ogrodów resortów odbywa się za pomocą wody z oceanu. W czerwcu 1999 roku Beachcomber powołał do życia Fundację dedykowaną akcjom CSR: Fondation Espoir Développement (FED), która promuje społeczną i ekonomiczną integrację społeczną: “Projet Employabilité Jeunes” and “Beautiful LocalHands”. FED niedawno wraz z Unią Europejską uruchomił program „Vulnerable Lives Matter”. Program rozwoju dla młodzieży, kobiet, młodych dziewcząt i osób z ograniczeniami. Ta inicjatywa wsparcia obejmie 700 osób w trudnych sytuacjach i będzie działać w pięciu aspektach: zatrudnianie kobiet, zatrudnianie młodych ludzi, oferowanie wsparcia dla młodych ludzi, integracja zawodowa osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz tworzenie sieci kontaktów opartych na tych samych wartościach. Beachcomber podejmuje realne działania na rzecz środowiska i chce mierzyć swoje wyniki, dlatego w 2015 roku nawiązał współpracę z EarthCheck. Dziś 9 jednostek biznesowych: 8 hoteli i budynek siedziby na Mauritiusie posiada srebrny certyfikat.

Cała grupa przyjęła 52 zobowiązania na rzecz ochrony środowiska i lokalnych społeczności. Zobowiązania te zostały ujęte w 8 obszarach:

1. Wydajnie zużywać wodę
2. Pozyskiwać energię z naturalnych źródeł i oszczędnie nią gospodarować.
3. Odpowiedzialnie zarządzać odpadami
4. Wspierać bioróżnorodność środowiska
5. Wspierać lokalne społeczności
6. Odpowiedzialnie kupowa
7. Cenić zaangażowanie naszych pracowników
8. Szerzyć wiedzę o odpowiedzialnej turystyce wśród naszych gości

Solidarne działanie ma sens

Czytając ten artykuł rozpoczęła się Twoja odpowiedzialna podróż: masz świadomość wpływu turystyki na środowisko. Czas na planowanie pozytywnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju: ważne są nawet te najmniejsze kroki choćby świadomy dobór kontrahentów w organizacji i realizacji spotkań, wydarzeń, czy wypraw motywacyjnych. Dobre nawyki szybko są przyswajane i nim się spostrzeżesz wkroczysz na etap turystyki regeneracyjnej, czyli takiej, która nie tylko minimalizuje negatywny wpływ na środowisko, lokalne społeczności i wzmacnia etykę w biznesie, ale również te trzy wymiary odbudowuje i czyni je lepszymi. Na tym polega sztuka kultywowania piękna. Do dzieła!